Sygnały radiowe

Sygnały radiowe

Czasem jest tak, że pewne sprawy wydają się oczywiste, a realia wskazują na coś innego. Za przykład może posłużyć choćby nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych. Skupiając się na tym, co najważniejsze – czy wiesz, co jest potrzebne, aby nadawać i odbierać sygnały radiowe?

Potrzebna jest radiostacja

Najkrócej mówiąc, konieczna jest radiostacja. Odnosząc się do szczegółów, na pewno warto podkreślić nadajnik, odbiornik, anteny i linie kablowe. Dobrze też przy okazji wspomnieć o radiotelefonie – czy wiesz, że radiotelefon jest uproszczoną wersją radiostacji?

Nie każda radiostacja jest taka sama, możemy wyróżnić radiostację nadawczo-odbiorcza, nadawczą i odbiorczą. Jak się można domyślić, wszystko zależy od działania (nie każde urządzenie jest w stanie nadawać i odbierać sygnały radiowe).

Zasięg i zastosowanie

Niektórzy mogą zapytać, od czego zależy zasięg radiostacji? Zasięg to bez wątpienia ważny temat. Skupiając się na konkretach, znaczenie ma moc nadajnika, czułość odbiornika, parametry anten, zakres wykorzystywanych fal i propagacja.

Dla niezorientowanych – propagacja to nic innego jak rozprzestrzenianie się fal radiowych. Rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne jest od właściwości fal i warunków panujących w środowisku. Co za tym idzie, radio nie w każdym miejscu jest dobrym pomysłem (warunki panujące w środowisku to oczywiście nie wszystko, o czym powinno się pamiętać).

Patrząc pod kątem zastosowania, radiostacje można podzielić na foniczne i komunikacyjne. Foniczne (w dużej mierze nadawcze) zazwyczaj przystosowane są do emitowania fal radiowych o jednej częstotliwości. Komunikacyjne to nadawczo-odbiorcze, raczej łatwo przestrajane na różne częstotliwości.

Można jeszcze dodać, że radiostacje dzielą się na stacjonarne i ruchome. Przykładem radiostacji ruchomej jest choćby radiostacja przewoźna.