Szefostwo Trójki objęła Agnieszka Szydłowska. Paweł Majcher zapowiada odmienione radio, wolne od wpływów i nacisków

Szefostwo Trójki objęła Agnieszka Szydłowska. Paweł Majcher zapowiada odmienione radio, wolne od wpływów i nacisków

Trójka, część Polskiego Radia, zyskała nową dyrektorkę. Agnieszka Szydłowska, doświadczona dziennikarka radiowa i telewizyjna, została wybrana do tej roli. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, wyraża przekonanie, że dzięki jej zaangażowaniu stacja odzyska swój dawny prestiż i blask. W swoim przemówieniu skierowanym do pracowników anteny podkreślił, że zmiany zaprowadzą zupełnie nową jakość programu.

Początki kariery Szydłowskiej wiążą się z Rozgłośnią Harcerską, znaną jako Radiostacja, gdzie zdobywała pierwsze doświadczenia. Następnie przez 17 lat rozwijała swoje umiejętności w Trójce, co czyni ją dobrze zaznajomioną z charakterem tej anteny i jej odbiorcami.

Majcher podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie zmian, jakie dotkną stację. Mówił o wielogodzinnych dyskusjach z Szydłowską na temat kierunku, w jakim będzie zmierzać Trójka. Z całą pewnością nie będzie to powrót do przeszłości. Planowane są istotne zmiany, które mają na celu odświeżenie oblicza radia. Choć fundamenty będą te same, a stacja nadal będzie czerpać z bogatej tradycji i dorobku Trójki, wiele elementów zostanie zreformowanych, by stworzyć zupełnie nową jakość programu.