Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych

Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych

Funkcjonowanie radia wiąże się z zadbaniem o różne szczegóły. Świetnym przykładem jest puszczanie muzyki w radiu – to nie jest tak, że w radiu można puszczać, co tylko się podoba. Co więcej, niewiedza może okazać się naprawdę kosztowna (ale nie o tym będzie tekst).

Legalne odtwarzanie muzyki możliwe jest dzięki podpisaniu umów z pewnymi podmiotami – mowa choćby o Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Działalność tego związku jest tym, na czym się skupimy.

Cele Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych

Przede wszystkim należy podkreślić, że chodzi o polską organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Za założenie ZAIKS-u odpowiadali Stanisław Ossorya-Brochocki, Julian Tuwim, Jan Brzechwa i Antoni Słonimski.

Główne cele to nie tylko kroki mające chronić prawa autorskie. Nawiasem mówiąc, ZAiKS w szczególności skupia się na zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Odnosząc się do pozostałych spraw, wypada zaznaczyć rozwój twórczości i działalność socjalną (w dużej mierze chodzi o doskonalenie ochrony rozwoju).

Jakie zadania ma Związek Autorów i kompozytorów scenicznych?

Podstawowe zadania to zawieranie umów i dochodzenie odpowiedzialności wynikających z tytułu ewentualnych zobowiązań. Gdyby zależało Ci na szczegółach, można wymienić choćby inkasowanie czy dochodzenie wynagrodzeń autorskich i opłat dla twórców.

Wypada także wspomnieć o zadaniach, które pojawiają się w długookresowej perspektywie. Skupiając się na konkretach, na pewno należy pamiętać o działaniach zmierzających do doskonalenia prawa autorskiego i różnorodnych formach promowania pracy twórczej. Ponadto inicjatywy mające na celu poprawę efektywności ochrony autorskich praw majątkowych, udział w międzynarodowych organizacjach związanych z ochroną praw autorskich, tworzenie funduszów celowych dotyczących rozwoju twórczości oraz ochrona i popularyzacja twórczości.