Związek Artystów Wykonawców STOART

Związek Artystów Wykonawców STOART

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, czym zajmuje się Związek Artystów Wykonawców STOART? Najkrócej mówiąc, jest to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Warto również dodać, że mowa o organizacji, która funkcjonuje zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Zastanawiasz się nad tym, jak funkcjonuje organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi? Skupiając się na konkretach, jednym z zadań jest zbiorowe zarządzanie i ochrona praw (oczywiście jest to nawiązanie do praw autorskich i pokrewnych).

Podejmowane działania to nic innego jak odwzorowanie tego, co jest w polskiej ustawie o prawie autorskim. Do celów zalicza się także wykonywanie uprawnień wynikających ze wspomnianej ustawy.

Szczegóły działalności

Skoro wiadomo, o czym mowa, najwyższa pora skupić się na szczegółach – kompetencje związane są zarządzaniem prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań, jak również poborem i podziałem tantiem wykonawczych. Istotne jest także to, że chodzi o utwory muzyczne i słowno-muzyczne.

Ponadto wypada zapoznać się z następującym podziałem tantiem:

  • utrwalenie,
  • zwielokrotnienie za pomocą określonej techniki,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • odtwarzanie publiczne,
  • najem,
  • użyczenie,
  • nadawanie,
  • reemitowanie,
  • wyświetlenie,
  • publiczne udostępnianie.

Warto przy okazji podkreślić, że początek funkcjonowania STOART-u miał miejsce w 1995 roku (STOART nie jest więc czymś nowym).

Creative Commons

Creative Commons to nazwa organizacji zajmującej się wspieraniem rozwoju i wykorzystywaniem otwartych licencji, w przypadku których jest bardziej elastycznie i liberalnie niż przy prawie autorskim.

Wspomnienie o tej organizacji wynika z jednego powodu – pracownikom STOART-u zależało na tym, aby doprowadzić do wykupienia licencji na publiczne odtwarzanie utworów objętych licencjami Creative Commons (dotyczyło to wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego). Po pewnym czasie zrezygnowano jednak z tego pomysłu.