Radio programowalne

Radio programowalne

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy wiedzą, czym jest radio. Warto jednak podkreślić, że radio radiu nierówne (wydaje się, że jest to coś, z czego sporo osób nie zdaje sobie sprawy). Odnosząc się do tematu tekstu, skupimy się na radiu programowalnym.

Jakim radiu?

Być może od razu pojawiło się pytanie, czym charakteryzuje się radio programowalne? Od razu odpowiadając, jest to radio, w przypadku którego działanie podstawowych elementów elektronicznych to zasługa programu komputerowego. Niektórzy mogą pomyśleć, że jest to nowa idea, ale radio programowalne to nie nowość. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że gwałtowny rozwój elektroniki cyfrowej miał spore znaczenie.

Kiedy stosuje się radio programowalne?

Radio programowalne jest szczególnie ważne przy szybko rozwijających się systemach. Dokładnie mówiąc, chodzi o częste unowocześniania i zmiany techniki nadawania.

Gdyby zależało Ci na jakimś przykładzie, warto pomyśleć o tym, co dzieje się na uczelniach. Radia programowalne są na uczelniach stosunkowo często. Na zajęciach dydaktycznych możesz zapoznać się z szeroką gamą systemów, natomiast podczas badań naukowych można myśleć o zbudowaniu prototypów i empirycznej weryfikacji hipotez.

Kluczowe oprogramowanie

Obowiązkowo należy jeszcze wspomnieć o oprogramowaniu, oprogramowanie jest kluczowe. Jeżeli interesuje Cię wybór, nie pozostaje nic innego jak samodzielne zapoznanie się z dostępnymi propozycjami (jest wiele możliwości).

Dobrze też zadać sobie pytanie, czy wiem, kiedy mówi się o wolnym i otwartym oprogramowaniu? Patrząc pod kątem wolności, konieczna jest wolność uruchamiania programu, wolność analizowania, wolność rozpowszechniania kopii oraz wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania swoich ulepszeń.

Przy otwartym oprogramowaniu sprawa jest prostsza – liczy się definicja otwartego źródła. Chodzi o określenie, czy licencję można uznać za otwarte oprogramowanie. Definicja otwartego źródła wykorzystywana jest przez Open Source Initiative. Open Source Initiative to amerykańska organizacja zajmującą się promocją otwartego oprogramowania.