Muzykoterapia – co to takiego?

Muzykoterapia – co to takiego?

Jak sama nazwa wskazuje muzykoterapia to dziedzina, która zajmuje się stosowaniem muzyki w terapii. Ta forma skierowana jest do maluchów, dzieci, młodzieży i osób starszych. Zarówno tych, których dotykają ciężkie niepełnosprawności ruchowe i umysłowe oraz tych pacjentów, którzy korzystają z muzykoterapii w celach wyłącznie rozwojowych.

Jaki jest cel muzykoterapii?

Cele jakie stawia sobie terapeuta w czasie korzystania z formy pracy, jaką jest muzykoterapia mogą mieć charakter motoryczny, społeczny, psychologiczny czy emocjonalny. Szeroki wachlarz możliwości pozwala dostosować plan terapii i sposób jej realizacji do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Korzyści płynące z muzykoterapii

Zmniejszenie stresu, walka z bezsennością. Zapobieganie atakom paniki, nerwicom i zaburzeniom psychosomatycznym. To jedne z wielu zalet uczęszczania do terapeuty na muzykoterapię. Oprócz korzyści zdrowotnych wynikających z takiej formy terapii uczestnicy mają zapewnioną również dobrą zabawę!