Zapowiedź egzaminu maturalnego z matematyki w 2024 roku: terminy, zakres tematyczny i rekomendacje

Zapowiedź egzaminu maturalnego z matematyki w 2024 roku: terminy, zakres tematyczny i rekomendacje

W roku 2024, maturzyści będą musieli zmierzyć się z czterema kluczowymi egzaminami, wśród których oczywiście nie może zabraknąć matematyki. Matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz jeden wybrany przez ucznia przedmiot na poziomie rozszerzonym to wyzwanie, które czeka na tegorocznych absolwentów szkół średnich.

Dla tych, którzy szykują się do egzaminu z matematyki, Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram egzaminów. Pierwszy termin matury z matematyki na poziomie podstawowym przypada na 8 maja o godzinie 9:00. Tydzień później, 15 maja o tej samej godzinie, odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. Dla uczniów dwujęzycznych przewidziano dodatkowy egzamin z matematyki w języku obcym na poziomie podstawowym – zaplanowano go na 24 maja. Terminy dodatkowe to 4 czerwca dla poziomu podstawowego i 11 czerwca dla poziomu rozszerzonego. Na koniec, 20 sierpnia o godzinie 9:00 przewidziano część pisemną egzaminu poprawkowego.

Podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki warto skoncentrować się na kilku kluczowych umiejętnościach. Są to: biegłość w wykonywaniu działań matematycznych, umiejętność korzystania i tworzenia informacji, interpretacja różnego rodzaju reprezentacji matematycznych oraz zdolność do logicznego myślenia i argumentacji.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła również szczegółowy zakres tematów z matematyki, którymi powinni zająć się przyszli maturzyści. Wśród nich znajdują się liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka oraz optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Na podstawie wyników matur próbnych z grudnia 2023 roku eksperci Centralej Komisji Egzaminacyjnej zalecają przede wszystkim skupienie się na czytaniu ze zrozumieniem treści zadań oraz efektywnym planowaniu czasu na ich rozwiązanie. Ważne jest również, aby maturzyści zwracali uwagę na klarowność prezentacji pełnego rozwiązania zadania, uwzględniając wszystkie etapy rozumowania i wykonywane obliczenia.