OPZZ dąży do wprowadzenia renty wdowiej – czy to oznacza dwie emerytury dla wdów?

OPZZ dąży do wprowadzenia renty wdowiej – czy to oznacza dwie emerytury dla wdów?

Propozycja wdrożenia renty wdowiej jest jednym z kluczowych założeń programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) na lata 2022-2027. W wyniku tego rozwiązania, jednoosobowe gospodarstwa emeryckie mogłyby zauważyć znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej. Czy to jednak oznacza, że wdowy będą miały prawo do pobierania dwóch emerytur?

Kwestia wdrożenia renty wdowiej stanowi jeden z głównych elementów programu OPZZ na lata 2022-2027. Dodał również, że aby zrealizować ten cel, OPZZ dołączyło do Inicjatywy Ustawodawczej obywateli mającej na celu wprowadzenie renty wdowiej i aktywnie zaangażowało się w zbieranie podpisów na rzecz tej inicjatywy, zdobywając ich znaczną ilość. Wprowadzenie renty wdowiej mogłoby znacznie poprawić sytuację finansową samotnych seniorów – zwłaszcza kobiet – podkreślił Koćwin.

Według danych, polskie społeczeństwo należy do jednych z najbardziej starzejących się w Unii Europejskiej. Obecnie osoby powyżej 60 roku życia stanowią 25,9% całej populacji Polski, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 37,4%. Równolegle, obserwujemy wzrost singularyzacji starości – coraz więcej seniorów mieszka samotnie, najczęściej w wyniku śmierci małżonka. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że do 2030 roku aż 53,3% jednoosobowych gospodarstw będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat.

Koćwin zauważył, że postrzeganie własnej sytuacji materialnej przez seniorów jest silnie zależne od wielkości gospodarstwa domowego. Raport GUS pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce” wyraźnie pokazuje, że seniorzy mieszkający samotnie odczuwają niższy poziom satysfakcji z ich sytuacji ekonomicznej niż dwuosobowe gospodarstwa. Koćwin podkreślił też, że obecnie emerytury seniorów stanowią średnio 54% ich przeciętnych zarobków z okresu aktywności zawodowej. Zgodnie z prognozami, współczynnik ten, znany jako stopa zastąpienia, spadnie poniżej 40% do 2040 roku, a następnie będzie dalej malał – do poniżej 29% w 2050 roku i poniżej 25% w 2060 roku. Koćwin podkreślił konieczność pilnych działań legislacyjnych w celu przeciwdziałania temu trendowi.