Opinie Polaków na temat zakazu zadawania prac domowych według sondażu United Surveys

Opinie Polaków na temat zakazu zadawania prac domowych według sondażu United Surveys

Po przeprowadzeniu sondażu przez United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, zaobserwowano różnorodne opinie na temat wprowadzenia zakazu prac domowych dla uczniów. Wyniki pokazały, że 43,8% respondentów widzi w tym pozytywy, natomiast większość, bo aż 51%, sprzeciwia się tej koncepcji. Pozostałe 5,2% osób nie wyraziło konkretnej opinii.

Pytanie zadane w ankiecie brzmiało: „Jak oceniasz zapowiedź Minister Edukacji Barbary Nowackiej o braku prac domowych dla uczniów klas 1-3 od kwietnia?”. Aż 43,8% respondentów wyraziło swoje zadowolenie z tego pomysłu. Dokładnie 20,2% ankietowanych oceniło to jako „zdecydowanie dobry” pomysł, natomiast 23,6% jako „raczej dobry”.

Jednakże, ponad połowa badanych (51%) uważa to za nietrafioną decyzję. Z tej grupy aż 27,5% oceniło to jako „zdecydowanie złe”, a 23,5% jako „raczej złe”. Ponadto, 5,2% ankietowanych nie potrafiło określić swojego stanowiska na ten temat.

Interesująco, najmniejsze poparcie dla zakazu prac domowych można zaobserwować wśród wyborców Konfederacji. Tylko 18% z nich pozytywnie oceniło tę propozycję MEN, 72% jest przeciwnych, a 10% nie ma konkretnej opinii – jak podaje Wirtualna Polska.

Również wyborcy PiS nie popierają pomysłu pani Nowackiej. Aż 74% z nich uważa, że prace domowe powinny być nadal zadawane. Zaledwie 22% jest przeciwnego zdania, natomiast 4% nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Inaczej jest w przypadku wyborców Lewicy. W tej grupie aż 72% respondentów pozytywnie ocenia wprowadzenie zakazu prac domowych. Negatywne zdanie na ten temat ma 24% ankietowanych i 4% nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Zakaz cieszy się również dużym poparciem wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – 69% jest za nim, 27% przeciw, a 4% nie ma zdania.