Debata o gotowości szkolnej sześciolatków – czy szkoła podstawowa jest odpowiednia dla dzieci w wieku 6 lat?

Debata o gotowości szkolnej sześciolatków – czy szkoła podstawowa jest odpowiednia dla dzieci w wieku 6 lat?

Chociaż standardem jest, że dzieci rozpoczynają edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej w wieku 7 lat, istnieją przepisy, które pozwalają na wcześniejsze wkroczenie dziecka do etapu edukacji szkolnej. Te przepisy pozwolenia rodzicom na zapisanie swojego 6-letniego dziecka do pierwszej klasy, jednak jest to możliwe wyłącznie po złożeniu specjalnego wniosku. Własne zdanie na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej muszą wyrazić opiekunowie, którzy zobowiązani są przedstawić szczegółową opinię dotyczącą tej kwestii. Opinia ta powinna być oparta na ocenie przedszkolnej, a także – jeśli to możliwe – na opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kluczowe jest, aby podczas podejmowania decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu nauki, rodzice brali pod uwagę przede wszystkim dobro swojego dziecka.

Jak ocenia się gotowość szkolną dziecka?

Gotowość szkolna to pojęcie, które odnosi się do określonego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego oraz fizycznego dziecka, dzięki któremu jest ono w stanie rozpocząć naukę w szkole. W przypadku dzieci sześcioletnich, taką ocenę dokonuje przedszkole. W procesie oceny brane są pod uwagę czynniki takie jak:

  • samodzielność dziecka,
  • funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
  • zdolności motoryczne i manualne,
  • rozwój mowy,
  • percepcja wzrokowa i słuchowa,
  • zdolności pamięciowe oraz koncentracja,
  • umiejętności matematyczne,
  • generalny poziom wiedzy nabytej przez dziecko.

Rezultaty diagnozy gotowości szkolnej są przekazywane rodzicom do końca kwietnia. Dzięki temu opiekunowie mają możliwość pełnego zrozumienia, jak ich dziecko się rozwija: co stanowi jego mocne strony oraz nad czym warto jeszcze popracować przed podjęciem nauki szkolnej.

Pamiętajmy, że ocena gotowości szkolnej nie ogranicza się tylko do rozwoju intelektualnego sześciolatka. Równie ważny jest rozwój społeczny, emocjonalny oraz fizyczny.