Jakie średnie miesięczne zarobki gwarantują 4 tys. złotych emerytury?

Jakie średnie miesięczne zarobki gwarantują 4 tys. złotych emerytury?

Emerytura jest formą zapewnienia dochodu osobom, które przekroczyły wiek emerytalny i przez określony okres czasu odprowadzały składki emerytalne. Celem emerytury jest umożliwienie utrzymania godnego standardu życia po zakończeniu kariery zawodowej, umożliwiając odpoczynek i satysfakcję z osiągniętych środków do pokrycia codziennych wydatków, w tym opieki medycznej i innych kosztów. Ale jakie muszą być nasze zarobki, abyśmy mogli liczyć na miesięczną emeryturę w wysokości 4 tys. złotych?

W naszym kraju kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni pięć lat później – w wieku 65 lat. To oznacza, że dla większości osób kariera zawodowa trwa średnio od 30 do 40 lat. Wielkość emerytury nie jest jednak stała, a jej wysokość zależy od wielu różnych elementów.

Jakość życia na emeryturze jest determinowana przez szereg czynników. Są to między innymi: wielkość zarobków podczas kariery zawodowej, wiek, przewidywana średnia długość życia, kapitał początkowy poddany waloryzacji, zgromadzone środki na subkoncie oraz liczba lat pracy.

Do 1 marca 2024 roku, najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Tę kwotę otrzymują osoby, które przez cały czas swojej kariery zawodowej zarabiały minimalną krajową. Przed marcowymi zmianami, najniższa emerytura w Polsce wynosiła 1588,44 zł brutto.

Od początku 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę to 4242 zł brutto. Jakie muszą być nasze zarobki, abyśmy mogli liczyć na emeryturę na podobnym poziomie?

Aby otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł, osoba powinna zarabiać znacznie więcej niż obecna minimalna pensja. Mężczyzna w wieku około 40 lat – aby otrzymywać emeryturę w wysokości ok. 4 tys. zł – powinien obecnie zarabiać powyżej 9 tys. zł miesięcznie, a kobieta – powyżej 11 tys. zł. Mogą oni liczyć na emeryturę w wysokości około 4 tys. zł pod warunkiem, że przejdą na nią zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Mężczyźni muszą mieć 65 lat i udokumentowany staż pracy w wymiarze 25 lat, a kobiety – 60 lat i udokumentowany staż pracy 20 lat.

Wszyscy mają możliwość samodzielnego oszacowania przyszłej emerytury za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wprowadzeniu niezbędnych danych można uzyskać prognozowaną wysokość świadczenia emerytalnego, ale są to tylko szacowane dane, a nie dokładna kwota świadczenia.