Radiofonia w Polsce

Radiofonia w Polsce

Bardzo często jest tak, że skupiamy się na tym, co teraz i nie myślimy o przyszłości. Wydaje się, że jest to coś, co ma miejsce przy przeróżnych sprawach.

Niemniej jednak nie będziemy skupiać się na wszystkim, skupimy się na radiu. Jak sądzisz, co można powiedzieć na temat początków radia w Polsce?

Świat a Polska

Na początek może o świecie (jak wiadomo, dobrze mieć jakiś punkt odniesienia) – pierwsza stała stacja radiofoniczna pojawiła się 2 listopada 1920 roku. Lokalizacja to Pittsburgh. Europa czekała na pierwszą stację do 22 marca 1922 roku – pierwsza europejska stacja została założona w Moskwie.

Pierwsza stała stacja radiofoniczna w Polsce pojawiła się 18 kwietnia 1926 roku. 18 kwietnia 1926 roku to dzień, w którym zaczęło nadawać Polskie Radio Warszawa.

Wydarzenia poprzedzające powstanie polskiej stacji

Warto też podkreślić, że pojawienie się polskiej stacji radiowej to podsumowanie różnych wydarzeń. Przykładem jest choćby to, co miało miejsce 4 listopada 1918 roku.

4 listopada 1918 roku to dzień pierwszych radiogramów w języku polskim. Pierwsze radiogramy miały związek, z tym że udało się przejąć od zaborców wojskową stację radiotelegraficzną. Nadawanie radiogramów odbywało się w Krakowie.

10 sierpnia 1921 roku to z kolei rozpoczęcie funkcjonowania cywilnej służby radiokomunikacyjnej. Był to dzień, w którym Ministerstwo Poczt i Telegrafów otrzymało stację radiotelegraficzną w Poznaniu. Rok później doszło do przekazania dwóch następnych radiostacji (Grudziądz i Kraków).

Ważne wydarzenie miało też miejsce 2 czerwca 1924 roku – w Dzienniku Ustaw R.P. ogłoszono ustawę sejmową o poczcie, telegrafie i telefonie (niemniej ustawa dotyczyła także radiotelefonii i radiotelegrafii).

Namiastka historii

Przytoczone wydarzenia to oczywiście namiastka historii. Ten tekst miał uzmysłowić, że wiele się działo, nim doszło do pojawienia się pierwszej radiostacji.

Ponadto nie można też zapominać o rozwoju. Radiofonia w Polsce to bardzo długa opowieść, którą nie sposób przedstawić przy okazji jednego tekstu (ale jest to coś, z czym na pewno warto się zapoznać).