Prognoza Ministerstwa Finansów: Wpływ wakacji kredytowych na sektor bankowy w 2024 roku

Prognoza Ministerstwa Finansów: Wpływ wakacji kredytowych na sektor bankowy w 2024 roku

Według przewidywań Ministerstwa Finansów, publikowanych w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dotyczących propozycji nowej ustawy, sektor bankowy może ponieść koszt rzędu 2,5 miliarda złotych z powodu udzielania wakacji kredytowych w bieżącym roku. OSR sugeruje, że koszt ten może wzrosnąć do około 3,6 miliarda złotych – jeżeli wszyscy uprawnieni skorzystają z takiego wsparcia. Jednakże, zakładając, że procent osób korzystających z wakacji kredytowych utrzyma się na poziomie obserwowanym wcześniej, przewidywany koszt dla sektora bankowego wyniesie prawdopodobnie 2,5 miliarda złotych.

W nadchodzący wtorek rząd ma podjąć decyzje dotyczące przedłużenia możliwości korzystania z wakacji kredytowych. Te zmiany mają być wprowadzone przez nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny i będących w trudnym położeniu finansowym, a także ustawy regulującej finansowanie społeczne dla projektów gospodarczych i pomoc kredytobiorcom.

W liście skierowanym do Sekretarza Rady Ministrów, minister finansów Andrzej Domański wyjaśnił, że możliwość skorzystania z wakacji kredytowych będzie dostępna dwa razy w drugim kwartale tego roku. W kolejnych dwóch kwartałach będzie można zawiesić jedną ratę. Dodał również, że projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego limitu dla udzielonego kredytu – 1,2 miliona złotych. To działa na rzecz eliminowania korzystania z wakacji kredytowych przez osoby, które takiego wsparcia nie potrzebują, jednocześnie uwzględniając wysokie ceny nieruchomości w większych miastach. W poprzedniej wersji projektu ten limit wynosił 2 miliony złotych.

Oprócz tego, projekt ustawy przewiduje, że będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych tylko ci kredytobiorcy, których rata przekracza 35 procent dochodu. Dodatkowo, zostanie obniżony wskaźnik raty do dochodu (z 50 do 40 procent), co umożliwi skorzystanie ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ten wskaźnik określa stosunek kosztów obsługi miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu domowego kredytobiorcy.

Równocześnie, projekt ustawy zakłada umorzenie 64 rat wsparcia lub pożyczki na spłatę długów po wypłaceniu łącznej sumy z odsetkami w ciągu 134 rat. Aktualne przepisy przewidują umorzenie po 44 ratach, po wypłaceniu sumy z odsetkami w ciągu 100 rat. Projekt ustawy przewiduje również przedłużenie okresu udzielania wsparcia z obecnych 36 miesięcy do 40 miesięcy. Jednocześnie, okres spłaty wsparcia lub pożyczki zostanie wydłużony z obecnych 144 rat do 200 rat.

Regulacje dotyczące wakacji kredytowych, które były dostępne w latach 2022-2023, nie wprowadzały ograniczeń dochodowych, które warunkowałyby możliwość skorzystania z tego rozwiązania. W roku 2022 z tego wsparcia można było skorzystać dwukrotnie w trakcie trzeciego i czwartego kwartału, a w roku 2023 – raz w każdym z czterech kwartałów. Jak pokazują dane publikowane w OSR, całkowity koszt tych wakacji kredytowych, który miał wpływ na wyniki finansowe banków i/lub kapitały, wynosił 12,8 miliarda złotych na koniec września 2023 roku.