Poznaj wpływ retrogradacji Merkurego i unikaj konkretnych działań przez najbliższy tydzień

Poznaj wpływ retrogradacji Merkurego i unikaj konkretnych działań przez najbliższy tydzień

Retrogradacja Merkurego to czas, kiedy ta planeta zdaje się poruszać w kierunku przeciwnym do zwykłego, kiedy patrzymy na nią z naszej Ziemi. Jest to jedynie iluzja optyczna, spowodowana przez ruchy obu tych planet względem Słońca. Zjawisko to ma miejsce zazwyczaj trzy razy do roku, a jego cykl trwa średnio około 21 dni. Właśnie teraz przeżywamy taki okres, gdy Merkury wydaje się wracać do Barana, co rozpoczęło się 1 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia.

Podczas retrogradacji Merkurego wielu ludzi zgłasza negatywne doświadczenia, które są przypisywane wpływom tej planety. Osoby zainteresowane ezoteryką i astrologią szczególnie skupiają się na:

– Zaburzeniach komunikacji. Możesz odczuwać problemy z precyzyjnym opisaniem swoich myśli oraz zrozumieniem intencji innych osób.
– Błędach i pomyłkach. Częściej możesz zauważyć błędy w swojej pracy, nauce czy codziennych czynnościach.
– Kłopotach technicznych. Urządzenia elektroniczne mogą ulec awarii lub funkcjonować niepoprawnie.
– Opóźnieniach i komplikacjach. Podróże, projekty oraz inne inicjatywy mogą napotkać na utrudnienia i opóźnienia.

Co należy szczególnie unikać podczas retrogradacji Merkurego?

– Zakupu nowych urządzeń elektronicznych. Nowo zakupione sprzęty mogą być uszkodzone lub działać niewłaściwie.
– Podpisania umów. Powinieneś unikać zawierania ważnych umów, jak na przykład umowy o pracę czy kredytowe.
– Rozpoczęcia nowych projektów. Nowe działania mogą napotkać na liczne przeszkody i problemy.
– Podróżowania. Twoje podróże mogą ulec opóźnieniu lub zostać odwołane.
– Ryzykownych decyzji finansowych lub zawodowych.

Warto pamiętać, że retrogradacja Merkurego to jedynie czasowo zjawisko. Przestrzegając powyższych wskazówek możesz ograniczyć jej negatywne skutki i wykorzystać ten okres na introspekcję i samodoskonalenie. Użyj tego czasu na własny duchowy i osobisty rozwój.