Maj 2024: rekordowa liczba wolnych dni w szkołach – jak zapewnić opiekę najmłodszym?

Maj 2024: rekordowa liczba wolnych dni w szkołach – jak zapewnić opiekę najmłodszym?

Maj 2024 przyniesie wielką radość uczniom, ustalając nowy rekord pod względem liczby dni bez lekcji. To jednak stawia pytanie o opiekę nad najmłodszymi podczas tych dni. Warto wiedzieć, że szkoły mają obowiązek organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych podczas niektórych dni wolnych, co niewątpliwie ma zastosowanie również do okresu egzaminów ósmoklasistów i maturzystów.

Maj 2024 z pewnością znajdzie się na liście ulubionych miesięcy uczniów w tym roku szkolnym. Może to nie dotyczyć tych, którzy będą pisali egzamin ósmoklasisty czy maturę, ale dla reszty czeka mnóstwo dni wolnych od nauki. Rozpocznie się od świąt 1 i 3 maja, które wypadają na środku tygodnia i piątek, a potem miesiąc zakończy się kolejnym świętem – Boże Ciało 30 maja. W większości placówek 2 i 31 maja również będą dniami wolnymi. Dlaczego? Prowadzący szkołę mają prawo do ustanowienia tzw. „dni dyrektorskich” – dodatkowych dni bez zajęć dydaktycznych. Dla szkół podstawowych mogą to być maksymalnie 6 dni, a dla liceów i techników – do 10. Takie okazje jak maj 2024, z długimi weekendami na początku i końcu, są idealne do wykorzystania tych dni. Jednak cieszy to przede wszystkim uczniów, rodzice najmłodszych mogą mieć inne zdanie, zwłaszcza jeśli nie mogą wziąć urlopu w tym czasie i muszą zapewnić opiekę dzieciom.

Choć „dni dyrektorskie” oznaczają brak zajęć dydaktycznych, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. To znaczy, że dzieci, które nie mają możliwości pozostania pod opieką rodziców lub bliskich krewnych w dni wolne od nauki, będą miały zapewnioną opiekę w szkole. Placówka powinna też odpowiednio wcześnie poinformować rodziców (lub prawnego opiekuna) o możliwości skorzystania z takiej opcji.