Dlaczego szkoły w Polsce nie idą ścieżką ekologii?

Dlaczego szkoły w Polsce nie idą ścieżką ekologii?

Alarmujące jest to, że jak aż 35% polskich placówek oświatowych nie zdecydowało się na implementację żadnych eko-rozwiązań. Co więcej, przyszłościowe plany ponad połowy dyrektorów tych instytucji nie obejmują takich działań, mimo że mogłyby one przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania budynków. Te niepokojące wnioski płyną z raportu przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie Knauf Insulation, firmy stojącej za organizacją Akcji „Ekoszkoła”.

W myśl Dyrektywy 2010/31/UE, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku, wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą charakteryzować się minimalnym zużyciem energii. Dyrektywa ta zobowiązuje każde państwo członkowskie do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. Tym samym, budynki szkolne również będą musiały przystosować się do wymogów unijnych dotyczących efektywności energetycznej. To stawia przed dyrektorami placówek edukacyjnych konieczność realnego myślenia o eko-rozwiązaniach już dzisiaj.

Studium przeprowadzone na rzecz Knauf Insulation sugeruje, że główną przeszkodą w zastosowaniu eko-rozwiązań przez szkoły może być insuficjencja środków finansowych. Wyniki raportu „Stan techniczny polskich szkół” opracowanego przez TNS Polska wskazują, iż instytucje te przeznaczają jedynie 6% swojego budżetu na większe remonty. Te fundusze są niewystarczające do implementacji eko-rozwiązań.

W związku z tym, szkoły starają się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, jednak statystyki pokazują, że tylko 11% spośród nich otrzymuje taką pomoc.