Analiza terminowości Polaków w regulowaniu opłat – niewygodna prawda o naszych finansach

Analiza terminowości Polaków w regulowaniu opłat – niewygodna prawda o naszych finansach

Badanie zlecone przez Krajowy Rejestr Długów ukazuje, że blisko jedna trzecia społeczeństwa polskiego posiada problemy z punktualnym uregulowaniem swoich rachunków. Opłaty, które najczęściej zalegają to te związane z utrzymaniem mieszkania, usługami telekomunikacyjnymi oraz spłatą kredytów.

Wyniki badania pt. „Jak Polacy płacą rachunki” wskazują, że 94% badanych deklaruje cykliczne wydatki związane z mieszkaniem w ciągu ostatniego roku. Wśród tych opłat dominują koszty za energię elektryczną i gaz, które pokrywa 83% respondentów. Kolejne miejsca zajmują opłaty za odbiór odpadów komunalnych (78%), użytkowanie wody i ścieków (77%), czynsz lokatorski (54%) oraz ogrzewanie mieszkania (50%).

Druga grupa wydatków to koszty mediów, jak abonament RTV – płaci go 28% uczestników badania, a także rachunki telefoniczne (77%) i internetowe (76%).

W badaniu uwzględniono również inne kategorie wydatków: ponad 75% badanych regularnie pokrywa koszty polis i ubezpieczeń, a 38% ma na swoim koncie zobowiązania finansowe, takie jak kredyty. Pozostałe pozycje zajmują wydatki związane z edukacją i transportem (po 18%) oraz zdrowiem, przede wszystkim z prywatną opieką medyczną (8%).

Badanie rzuca światło na problem opóźnień w płatnościach – niemal 29% badanych przyznało, że czasami spóźniają się z regulacją swoich rachunków. Najczęściej dotyczy to wydatków mieszkaniowych (70% przypadków), usług telekomunikacyjnych (91%) oraz zobowiązań kredytowych (17%). Co dziesiąty respondent deklarował, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uregulował co najmniej jednego ze swoich zobowiązań. W większości przypadków były to opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. 30% osób nie opłaciło rachunków za media, a 15% nie spłaciło swojego zadłużenia kredytowego.