Analiza posiadania urządzeń z funkcją radia przez gospodarstwa domowe w Polsce

Analiza posiadania urządzeń z funkcją radia przez gospodarstwa domowe w Polsce

Według najnowszych badań Krajowego Instytutu Mediów, ponad 80% gospodarstw domowych w Polsce posiada urządzenie wyposażone w radio. Dokładniej rzecz biorąc, 81,3% polskich domostw ma dostęp do radia. Przy analizie miejsca zamieszkania okazuje się, że na wsiach takiej możliwości słuchania ma aż 86,5% gospodarstw, zaś w miastach – 78,8%.

Zróżnicowanie występuje również pod kątem rodzaju urządzenia. Najbardziej powszechne jest radio samochodowe, które jest obecne w 61,7% gospodarstw domowych. Jest to szczególnie częste u osób w średnim wieku – z danych KIM wynika, że aż 80,9% gospodarstw, gdzie lider technologiczny ma od 30 do 49 lat, deklaruje posiadanie radia samochodowego.

Z drugiej strony, radio przenośne (niewbudowane) jest posiadane przez 39,6% badanych gospodarstw. Zauważalnie częściej takie urządzenie mają gospodarstwa, gdzie liderem jest osoba w wieku powyżej 65 lat. Wśród osób w wieku 65-74 lata posiadanie radio przenośnego deklaruje 53,1% respondentów, a w grupie 75 lat i więcej – 54,1%.

Pod względem liczby osób w gospodarstwie domowym, najwyższy odsetek posiadania urządzenia do odbioru radia notuje się w rodzinach liczących co najmniej cztery osoby (92,5%) oraz w domach z dziećmi w wieku 4-15 lat (91,6%).

W Polsce 18,3% gospodarstw ma w swoim posiadaniu urządzenie hi-fi z wbudowanym radiem, a 9% posiada radio-budzik. Pozostałe typy stacjonarnych lub wbudowanych odbiorników są znacznie mniej popularne – korzysta z nich 4,4% gospodarstw domowych. Słuchawki z wbudowanym radiem posiada zaledwie 2,6% badanych.

Zaskakującym faktem może być to, że niemal połowa gospodarstw domowych (44,2%) posiada przynajmniej dwa odbiorniki radiowe różnego typu, wliczając tutaj radia samochodowe. Ponadto, jedno urządzenie do odbioru sygnału radiowego ma 36,7% gospodarstw.

W dobie cyfryzacji i Internetu, warto wspomnieć również o radiu online. Gospodarstwo z radiem podłączonym do sieci internetowej posiada 3,9% badanych. Takie rozwiązanie jest częstsze u osób młodszych – w gospodarstwach, gdzie lider technologiczny ma do 29 lat, odsetek ten wynosi 5,4%, natomiast w grupie wieku 30-49 lat – 5,7%. Dodatkowo, radio online jest nieco częściej spotykane w domach z dziećmi do 15 roku życia (6,4%) oraz tych liczących co najmniej cztery osoby (7,7%).