Chemiczne substancje ochrony roślin – niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci

Chemiczne substancje ochrony roślin – niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci

Pestycydy, szeroko stosowane substancje mające na celu zabezpieczenie plonów przed szkodnikami i chorobami, mogą stanowić potężne zagrożenie dla zdrowia dzieci. Poważne skutki takiego narażenia obejmują większą szansę na poronienie, poważne deformacje płodu, zaburzenia zachowania oraz opóźnienia w rozwoju umysłowym u dzieci. Dodatkowo, zwiększa ryzyko występowania białaczki i innych nowotworów u dzieci.

Te groźne chemikalia są niemal wszechobecne – można je znaleźć w żywności, wodzie, powietrzu, a nawet w prozaicznym kurzu domowym. Każda osoba jest narażona na kontakt z tymi substancjami. Międzynarodowa organizacja Greenpeace zgromadziła w swoim raporcie pod tytułem „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem” ponad 150 globalnych badań naukowych, które malują obraz potencjalnej szkody dla organizmu człowieka spowodowanej ekspozycją na te substancje. Autorzy raportu szczególnie podkreślają ryzyko dla dzieci i kobiet ciężarnych.

Podczas rozwoju, mózg dziecka jest bardziej wrażliwy na neurotoksyny. Dodatkowo, ze względu na małą masę ciała, koncentracja pestycydów w organizmie dziecka może być wyższa niż u dorosłych. Organizmy dzieci nie są również tak efektywne w usuwaniu tych substancji, głównie ze względu na mniejszą aktywność enzymów odpowiedzialnych za ten proces. W raporcie zauważono, że wzrost liczby pewnych typów nowotworów dziecięcych od 1970 roku może być powiązany z nasilonym narażeniem dzieci na pestycydy.